Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. (Eur)

Pareigybių skaičius

Konkurencijos tarybos pirmininkas

2752,5

1

Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas

2513,2

2

Konkurencijos tarybos nariai

2477,25

2

Administracijos direktorius

2303,85

1

Skyriaus vedėjas

1829,14

8

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1514,07

5

Patarėjas

1487,33

5

Vyriausiasis specialistas

1177,62

24

Vyriausiasis specialistas*

775,63

16

Vyriausiasis specialistas-sekretorius*

778,78

2

Darbininkai*

389,94

7

*darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Atnaujinta: 2017 01 25