Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. (Eur)

Pareigybių skaičius

2017 m.

I ketv.

2017 m.

II ketv.

2017 m.

III ketv.

Pareigybių skaičius

Konkurencijos tarybos pirmininkas

2752,5

1

3007,90

3007,90 3007,90 1

Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas

2513,2

2

2746,35

2746,35 2746,35 2

Konkurencijos tarybos nariai

2477,25

2

2707,10

2707,10 2707,10 2

Administracijos direktorius

2303,85

1

2303,85 2303,85 2303,85 1

Skyriaus vedėjas

1829,14

8

1893,17

1836,21

1914,42 7

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1514,07

5

1506,40

1674,71

1686,13 4

Patarėjas

1487,33

5

1503,93

1466,12

1601,71 7

Vyriausiasis specialistas

1177,62

24

1147,60

1164,96

1206,36 28

Vyriausiasis specialistas*

775,63

16

876,15

909,14

1078,18 14

Vyriausiasis specialistas-sekretorius*

778,78

2

869,78

882,09

934,48 2

Darbininkai*

389,94

7

       

*darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Paskatinimai ir apdovanojimai

2017 m. I ketvirtį buvo išmokėtos vienkartinės išmokos: vienam valstybės tarnautojui už ypatingos svarbos užduoties atlikimą – 350,- eurų, vienam valstybės tarnautojui gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais – 1265,85 eurų, penkiems  valstybės tarnautojams buvo išmokėti vienkartiniai priedai,  labai gerai įvertinus veiklą kalendoriniais metais - 4932,90 eurų.

2017 m. II ketvirtį vienam valstybės tarnautojui už ypatingos svarbos užduoties atlikimą buvo išmokėta vienkartinė išmoka - 913,50 eurų.

2017 m. III ketvirtį trims valstybės tarnautojams už ypatingos svarbos užduoties atlikimą buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokas - 3066,75 eurų ir dviem darbuotojam, dirbančius pagal darbo sutartį, atlikus vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis, išmokėtos premijos -1716,08 eurų.

Atnaujinta: 2017 10 19