Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos narių kompetencijos (Aktuali redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2019 M. VASARIO 5 D. NUTARIMO NR. 1S-9 (2019) „DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS NARIAMS PAVEDAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. gruodžio 31  d. Nr. 1S-165 (2019)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ 8.23 papunkčiu, Konkurencijos taryba nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. vasario 5 d. nutarimą Nr. 1S- 9 (2019) „Dėl Konkurencijos tarybos nariams pavedamų veiklos sričių patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Pavesti Konkurencijos tarybos nariams koordinuoti šias Konkurencijos tarybos veiklos sritis:

Jolantai Ivanauskienei – Teisės ir konkurencijos politikos grupės veiklos sritį;

Dinai Lurje – Konkurencijos tarybos tarptautinių ryšių sritį, Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės veiklos sritį;

Elonui Šatui – Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės veiklos sritį, Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupės veiklos sritį;

Medeinai Augustinavičienei – Viešųjų subjektų priežiūros grupės veiklos sritį.“

 

Pirmininko pavaduotoja,

pavaduojanti pirmininką                                                                                                                                  Dina Lurje

Atnaujinta: 2020 01 14