Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos narių kompetencijos (Aktuali redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 1S-70 (2016) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIAMS PAVEDAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ“ PAPILDYMO

 

2016 m. lapkričio 18 d. Nr. 1S-124 (2016)

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2016 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 1S-70 (2016) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nariams pavedamų veiklos sričių“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIAMS PAVEDAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau − Konkurencijos taryba) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 822, 17 punktu Konkurencijos taryba  nutaria:

1. Pavesti Konkurencijos tarybos nariams koordinuoti šias Konkurencijos tarybos veiklos sritis:

Jolantai Ivanauskienei –Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus veiklos sritį;

Dinai Lurje – Konkurencijos tarybos tarptautinių ryšių sritį, Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus veiklos sritį;

Elonui Šatui – Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus, Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus veiklos sritis;

Jūratei Šovienei – Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus veiklos sritį.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktas galioja trejus metus arba iki Konkurencijos tarybos nario kadencijos pabaigos.

3. Nustatyti, kad, pasibaigus šio nutarimo 2 punkte nustatytam terminui, šio nutarimo 1 punkte nurodyti asmenys koordinuoja 1 punktu pavestas Konkurencijos tarybos veiklos sritis tol, kol nepriimamas naujas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Konkurencijos tarybos nariams pavedamų veiklos sričių.“

 

 

 

Pirmininkas

Atnaujinta: 2016 12 14