Korupcijos prevencijos programos

Konkurencijos taryba, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu priskirtą kompetenciją nėra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo tarpinstitucinio 2015–2019 metų veiklos plano priemones įgyvendinanti institucija.

Atliekant Konkurencijos tarybos veiklos sričių vertinimus pagal Korupcijos prevencijos įstatyme apibrėžtus kriterijus, nenustatyta, kad Konkurencijos tarybai vykdant nustatytas funkcijas egzistuotų reali didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Minimali korupcijos pasireiškimo tikimybė yra susijusi su Konstitucijoje ir Konkurencijos įstatyme įteisinta institucijos veikla ir objektyviomis veiklos sričių aplinkybėmis.

Atsižvelgiant į pagal teisės aktus nustatytas nežymias rizikas ir jų valdymą, mažą korupcijos pasireiškimo tikimybę ir teisės aktų reikalavimus, institucinė kovos su korupcija programa nerengiama.

Atnaujinta: 2018 10 23