Korupcijos rizikos analizė

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus, atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Konkurencijos tarybos korupcijos rizikos analizės STT nėra atlikusi.

Atnaujinta: 2018 10 23