Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Atsižvelgiant į įstatymu priskirtą kompetenciją, Konkurencijos taryba teisės aktų, kuriais numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą, projektų, kitų Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. nurodytų visuomeninius santykius reguliuojančių teisės aktų projektų šiuo metu nerengia.

Institucija atlieka norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, kad būtų neutralizuota korupcijos apraiškų rizika pirminėje teisėkūros raidos stadijoje, formuojama teisėkūros praktika, pagrįsta sisteminėmis nepakantumo korupcijai nuostatomis ir užtikrintas korupcijos prevencijos įgyvendinimas priimant administracinius teisės aktus.

Atnaujinta: 2018 10 23