Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai ir apdovanojimai

2018 m. I ketvirtį buvo išmokėta vienkartinė piniginė išmoka, vienam valstybės tarnautojui, gyvenimo metų jubiliejinės sukakties proga.

2018 m. II ketvirtį buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos, keturiems valstybės tarnautojams, už ypatingos svarbos užduoties atlikimą.

2018 m. III ketvirtį buvo išmokėta vienkartinė piniginė išmoka, vienam valstybės tarnautojui, už ypatingos svarbos užduoties atlikimą.

2017 m. I ketvirtį buvo išmokėtos vienkartinės išmokos: vienam valstybės tarnautojui už ypatingos svarbos užduoties atlikimą – 350,- eurų, vienam valstybės tarnautojui gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais – 1265,85 eurų, penkiems  valstybės tarnautojams buvo išmokėti vienkartiniai priedai,  labai gerai įvertinus veiklą kalendoriniais metais - 4932,90 eurų.

2017 m. II ketvirtį vienam valstybės tarnautojui už ypatingos svarbos užduoties atlikimą buvo išmokėta vienkartinė išmoka - 913,50 eurų.

2017 m. III ketvirtį trims valstybės tarnautojams už ypatingos svarbos užduoties atlikimą buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos - 3066,75 eurų ir dviem darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atlikus vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis, išmokėtos premijos -1716,08 eurų.

2017 m. IV ketvirtį šešiolikai valstybės tarnautojų už ypatingos svarbos užduoties atlikimą buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos - 14681,25 eurų, keturiasdešimt keturiems valstybės tarnautojams vienkartinės piniginės išmokos švenčių progomis – 40024,35 eurų.

Atnaujinta: 2018 10 12