Bendradarbiavimo sutartis su Gruzijos konkurencijos agentūra

2015 m. gruodžio 16 d. Tbilisyje, Gruzijoje, Konkurencijos taryba ir Gruzijos konkurencijos agentūra pasirašė Memorandumą dėl partnerystės konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje. Šia sutartimi abi institucijos įsipareigojo:

  • imtis visų įmanomų priemonių, skatinant konkurencijos politikos, konkurencijos teisės plėtojimą ir konkurencijos propagavimą;
  • skatinti konkurencingos aplinkos kūrimą, užkirsti kelią veiksmams, kuriais siekiama ar kurie gali lemti konkurencijos suvaržymą rinkose;
  • keistis informacija vykdant jungtinius projektus konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje, tarpusavyje konsultuotis;
  • institucijoms pageidaujant ir esant galimybei, paskirti specialistus ir ekspertus bendrų susitikimų, pasitarimų, seminarų ir simpoziumų konkurencijos teisės įgyvendinimo klausimais organizavimui.
Atnaujinta: 2017 09 15