EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD)

EBPO įsteigta 1960 m. gruodžio 14 d., pasirašius Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros konvenciją. EBPO narėmis šiuo metu yra 36 šalys. EBPO taip pat bendradarbiauja daugiau nei su 70 šalių, kurios nėra EBPO narės. Lietuva šios organizacijos nare tapo 2018 m. 

Pagrindiniai EBPO tikslai − stiprinti ekonomikos augimą, skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo lygį, palaikyti finansinį stabilumą, padėti plėtoti kitų šalių ekonomiką, prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtros.

Siekiant šių tikslų, vienas iš svarbių organizacijos uždavinių yra sąžiningos konkurencijos skatinimas. Šią veiklą koordinuoja Konkurencijos komitetas, įvairios darbo ir ekspertų grupės.

KT nuo 2001 m. dalyvauja EBPO Konkurencijos komiteto bei jo darbo grupių Nr. 2 „Konkurencija ir reguliavimas“ ir Nr. 3 „Bendradarbiavimas ir įgyvendinimas“ veikloje. KT nuolat teikia apžvalgas, pranešimus ir kitą informaciją apie konkurencijos priežiūrą Lietuvoje.

Daugiau apie EBPO veiklą konkurencijos srityje žr. www.oecd.org/competition.
 

Atnaujinta: 2018 07 09