ECN – Europos konkurencijos tinklas

ECN logo

ECN − Europos Komisijos ir valstybių narių nacionalinių konkurencijos institucijų bendradarbiavimo forumas efektyviam konkurencijos taisyklių taikymui užtikrinti.

ECN pradėjo veikti 2004 m. gegužės 1 d. KT bendradarbiauja ECN tinkle su kitomis nacionalinėmis konkurencijos institucijomis nagrinėdama bylas, kurioms taikomas SESV 101 (draudžiami susitarimai) ir 102 (piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi) straipsniai, dalyvaudama Europos Komisijos įsteigtose darbo grupėse, keisdamasi konkurencijos taisyklių įgyvendinimo patirtimi ir gerąja praktika.

Daugiau apie ECN žr. ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html

Atnaujinta: 2017 03 15