ES techninės paramos projektas Gruzijoje

2016 m. Lietuvos, Estijos ir Belgijos konsorciumas laimėjo ES techninės paramos projektą EuropeAid/137882/DH/SER/GE Gruzijos konkurencijos agentūros gebėjimams stiprinti.

Projekto metu bus stiprinami su konkurencijos teisės ir politikos įgyvendinimu susiję Gruzijos konkurencijos agentūros gebėjimai.

Faktai ir skaičiai:

  • Dalyvės: Business and Strategies Europe S.A. (Belgija) ir konsorciumo narės IBF (Belgija), DADA6 (Estija), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
  • Projekto trukmė – 24 mėnesiai;
  • Projekto biudžetas – 1 998 400 Eur;
  • Lietuvai šiame projekte atstovauja šie Konkurencijos tarybos atstovai: pirmininkas Š. Keserauskas, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, pirmininko pavaduotoja J. Šovienė, tarybos narė J. Ivanauskienė, administracijos direktorė A. Selčinskienė, Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėja J. Paulauskaitė, Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus patarėja I. Jakubavičienė.
Atnaujinta: 2017 09 15