Arūnas Keraminas

Arūnas Keraminas Konkurencijos tarybos administracijos direktoriaus pareigas pradėjo eiti 2018 m. rugsėjo 3 d. Prieš tai aštuonerius metus jis dirbo aukščiausioje audito institucijoje, Valstybės kontrolėje, kur užėmė valstybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigas.

1999–2010 m. Arūnas Keraminas dirbo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje ir vadovavo Pramonės ir verslo departamento Inovacijų ir technologijų skyriui, ES struktūrinės paramos departamentui, taip pat ėjo ministerijos sekretoriaus, vyriausiojo patarėjo pareigas. 2003–2010 m. jis buvo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) valdybos narys, VšĮ Lietuvos inovacijų centro valdybos pirmininkas.

Vilniaus Gedimino technikos universitete Arūnas Keraminas yra įgijęs pramonės inžinerijos bakalauro ir vadybos mokslo magistro laipsnius.

Atnaujinta: 2018 09 12