Elonas Šatas

Elonas Šatas buvo paskirtas Konkurencijos tarybos nariu antrajai šešerių metų kadencijai nuo 2017 m. rugpjūčio 23 d. Prieš užimdamas šias pareigas 2011 m., ketverius metus dirbo Konkurencijos tarybos Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus (iki 2010 m. – Teisės skyriaus) vedėju, taip pat 2010–2011 m. dėstė konkurencijos teisę Mykolo Romerio universitete.

Baigęs studijas Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete, 2000 m. įgijo humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį. Vėliau tęsė studijas Mykolo Romerio universitete, kur 2003 m. įgijo teisės magistro laipsnį.

2003 m. pradėjo dirbti Konkurencijos tarybos Vartojimo prekių skyriaus vyresniuoju specialistu, 2005–2007 m. ėjo Valstybės pagalbos skyriaus vedėjo pareigas.

Atnaujinta: 2018 09 12