Koncentracija akcinei bendrovei „Vilniaus pergalė“  įsigyjant 97,87 proc. akcinės bendrovės „NAUJOJI RŪTA“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 07 30
  • Paskelbta: 2018 07 31

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija akcinei bendrovei „Vilniaus pergalė“  įsigyjant 97,87 proc. akcinės bendrovės „NAUJOJI RŪTA“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Vienvaldė kontrolė bus įgyjama akcinei bendrovei „Vilniaus pergalė“ įsigyjant 97,87 proc. akcinės bendrovės „NAUJOJI RŪTA“ akcijų.

Bendrovių pagrindinės veiklos sritys yra panašios:

- Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas akcinė bendrovė „Vilniaus pergalė“, kurios pagrindinės veiklos sritys – šokoladinių ir cukrinių saldumynų gamyba ir pardavimas. Gaminamos ir/ar parduodamos prekių grupės: saldainiai ir batonėliai, šokolado plytelės, dražė, sausainiai;

- Ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama, akcinė bendrovė „NAUJOJI RŪTA“, kurios pagrindinės veiklos sritys – šokoladinių ir cukrinių saldumynų gamyba ir/ar pardavimas. Gaminamos ir parduodamos prekių grupės: saldainiai, dražė, zefyrai, karameliniai saldainiai, šokolado plytelės, vafliai.

Abi įmonės yra registruotos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Su kontrole įgyjančiu ūkio subjektu susijęs ūkio subjektas Lenkijoje veikianti bendrovė Mieszko S.A. užsiima šokoladinių ir cukrinių saldumynų gamyba ir pardavimais. Kiti su kontrole įgyjančiu ūkio subjektu susiję ūkio subjektai užsiima įmonių valdymu ir teikia konsultavimo paslaugas, verčiasi naudotos gumos perdirbimo gamyba ir prekyba, elektroninių prietaisų ir įrangos gamyba, maisto produktų didmenine prekyba, teikia viešbučių valdymo paslaugas, verčiasi nekilnojamojo turto valdymo ir vystymo veikla.