Koncentracija AS Baltic Ticket Holdings įsigijus 100 proc. UAB „NACIONALINIS BILIETŲ PLATINTOJAS“ akcijų

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 01 18
  • Paskelbta: 2018 01 22

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija AS Baltic Ticket Holdings įsigijus 100 proc. UAB „NACIONALINIS BILIETŲ PLATINTOJAS“ akcijų.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija įgyvendinta AS Baltic Ticket Holdings įsigijus 100 proc. UAB „NACIONALINIS BILIETŲ PLATINTOJAS“ akcijų ir įgijus vienvaldę šios bendrovės kontrolę.

AS Baltic Ticket Holdings yra valdymo bendrovė, kurios valdomos dukterinės bendrovės teikia bilietų platinimo paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. Iki koncentracijos įgyvendinimo AS Baltic Ticket Holdings Lietuvoje vykdė veiklą per UAB „BILIETŲ PASAULIS“. Įgyvendinus koncentraciją, veikla vykdoma per UAB „NACIONALINIS BILIETŲ PLATINTOJAS“, kuri, kaip ir iki koncentracijos įgyvendinimo, teikia bilietų platinimo paslaugas Lietuvoje, o UAB „BILIETŲ PASAULIS“ veiklos nebevykdo.