Koncentracija AS EuVECA Livonia Partners bei AS LHV Varahaldus netiesiogiai per Silver Screen Holdings UAB įsigyjant 34,8% UAB „Cgates Group“ akcijų ir kartu su OÜ Polaris Invest ir OÜ Com Holding įgyjant bendrą šios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 07 31
  • Paskelbta: 2017 08 02

Koncentracijos aprašymas:

Koncentracija AS EuVECA Livonia Partners bei AS LHV Varahaldus netiesiogiai per Silver Screen Holdings UAB įsigyjant 34,8% UAB „Cgates Group“ akcijų ir kartu su OÜ ​Polaris Invest ir OÜ ​Com Holding įgyjant bendrą šios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas:

Numatoma koncentracija bus įgyvendinama AS EuVECA Livonia Partners bei AS LHV Varahaldus netiesiogiai per Silver Screen Holdings UAB įsigyjant 34,8% UAB „Cgates Group“ akcijų ir kartu su OÜ ​Polaris Invest ir OÜ Com Holding įgyjant bendrą šios bendrovės kontrolę.

AS EuVECA Livonia Partners ir su ja susiję ūkio subjektai užsiima investicine veikla, medinių saunų, saunos komponentų ir termiškai apdorotų medienos produktų gamyba, mažmenine prekyba sodo ir namų prekėmis, technologijų produktų prekyba bei teikia informacinių technologijų integracijos paslaugas.

OÜ ​Polaris Invest ir su juo susiję ūkio subjektai Lietuvoje veiklos nevykdo. Kitose valstybėse jų veikla apima statybos projektų vystymą, finansinį tarpininkavimą, nekilnojamojo turto įsigijimą ir nuosavo nekilnojamojo turto pardavimą, nuomą bei eksploatavimą, alkoholinių gėrimų prekybą, prekybą vėjo generatoriais ir kita.

OÜ ​Com Holding ir su juo susiję ūkio subjektai jokios veiklos nevykdo.

UAB „Cgates Group“ ir su juo susiję ūkio subjektai teikia interneto prieigos, televizijos retransliavimo ir telefonijos paslaugas Lietuvoje.

AS LHV Varahaldus ir su juo susiję ūkio subjektai užsiima investicijų valdymo veikla, bankininkystės paslaugų teikimu, lizingo bei vartojimo kreditų teikimu, investavimu į nekilnojamąjį turtą, finansinių technologijų vystymu.