Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija AS Magnum Veterinaaria įsigyjant 70 proc. (kartu su turimomis akcijomis 100 proc.) UAB „Magnum Veterinarija“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2020 12 31
  • Paskelbta: 2021 01 11

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija AS Magnum Veterinaaria įsigyjant 70 proc. (kartu su turimomis akcijomis 100 proc.) UAB „Magnum Veterinarija“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija vykdoma AS Magnum Veterinaaria įsigyjant 70 proc. (kartu su turimomis akcijomis 100 proc.) UAB „Magnum Veterinarija“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas AS Magnum Veterinarija vykdo didmeninės prekybos veterinarijos prekėmis veiklą. Su juo susiję ūkio subjektai vykdo ūkinę veiklą tokiose pagrindinėse ūkinėse veiklos srityse: kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veikla; nekilnojamo turto vystymas; didmeninė prekyba veterinarijos prekėmis; mažmeninė prekyba veterinarijos prekėmis; veterinarijos klinika; didmeninė prekyba medicinos pagalbos priemonėmis; mažmeninė prekyba vaistais; didmeninė prekyba vaistais; reklama; marketingas; logistika; prekyba medicinos prietaisais; naujienų agentūra; žiniasklaidos monitoringas; spausdinimo paslaugos; naujienų portalas; tradicinė žiniasklaida; mažmeninė prekyba knygomis; leidyba; maitinimo paslaugos; restoranų veikla; medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos produktų gamyba; ūkininkystė; kino teatrų veikla; investicinė veikla; kino filmų platinimas; boulingo paslaugos.

UAB „Magnum Veterinarija“, ūkio subjektas, kurio vienvaldė kontrolė įgyjama, vykdo didmeninės prekybos veterinarijos prekėmis veiklą.