Koncentracija Baltic Coffee Holding, SIA įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „Pardavimo automatai“ akcijų ir perimant vienvaldę šios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 09 10
  • Paskelbta: 2018 09 11

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija Baltic Coffee Holding, SIA įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „Pardavimo automatai“ akcijų ir perimant vienvaldę šios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Vienvaldė kontrolė bus įgyjama Baltic Coffee Holding, SIA (kodas 40203047754) įsigyjant 100 proc. UAB „Pardavimo automatai“ (kodas 135502063) akcijų.

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas – Baltic Coffee Holding, SIA, ir jo kontroliuojami ūkio subjektai UAB „BCH Lithuania“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė „SELECTA“), SIA „BCH Latvia“ (buvusi SIA „SELECTA“) ir OÜ „BCH Estonia“ (buvusi SELECTA OÜ) užsiima biuro gėrimų aparatų prekybos ir nuomos paslaugų,  mažmeninės prekybos per pardavimo automatus, gėrimų aparatų, naudojamų viešbučiuose, restoranuose ir maitinime, paslaugų veikla.

Kiti su kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu susiję ūkio subjektai vykdo ūkinę veiklą tokiose pagrindinėse ūkinės veiklos srityse:  programinės ir techninės įrangos, skirtos gėrimų ir pardavimo automatams, kūrimas; atliekų tvarkymas, kelių tiesimas, statyba, priežiūra, infrastruktūros statyba; skambučių centro paslaugos; investavimas ir investicijų valdymas; skaitmeninės reklamos paslaugos; teritorijų, susisiekimo, inžinerinių tinklų, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, pramonės ir kitų objektų projektavimas, studijos ir konsultacijos; laboratorinės įrangos ir baldų pardavimas; pastatų inžinerinių sistemų priežiūra; kavos skrudinimas ir pardavimas; kavinių ir restoranų veikla; asmens sveikatos priežiūros paslaugos; sporto klubų veikla; mišrių komunalinių atliekų surinkimas, antrinių žaliavų surinkimas, statybinių ir didelių gabaritų atliekų surinkimas; nekilnojamojo turto objektų vertinimas ir valdymas; statybos objektų projektavimas ir valdymas; biurų nuoma; prekyba automobilių detalėmis; transporto priemonių skelbimų portalų veikla; pramoninių siurblių nuoma; pramoninių siurblių ir siurbimo sistemų pardavimas, priežiūra ir servisas; odontologijos paslaugos; sąskaitų tvarkymo, skaitmeninimo paslaugos verslui; biokuro jėgainių veikla.

Ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama – UAB „Pardavimo automatai“ užsiima biuro gėrimų aparatų nuomos paslaugų, mažmeninės prekybos per pardavimo automatus, gėrimų aparatų, naudojamų viešbučiuose, restoranuose ir maitinime, paslaugų bei prekybos kava veikla.