Koncentracija bendrajai Lietuvos-Čekijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „ARX“ įsigyjant 35 proc. UAB „HOKLA“ akcijų ir kartu su Vytautu Kirkliu įgyjant bendrą pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 12 28
  • Paskelbta: 2018 01 05

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija bendrajai Lietuvos-Čekijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „ARX“ įsigyjant 35 proc. UAB „HOKLA“ akcijų ir kartu su Vytautu Kirkliu įgyjant bendrą pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Numatoma koncentracija bus įgyvendinama bendrajai Lietuvos-Čekijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „ARX“ įsigyjant 35 proc. UAB „HOKLA“ akcijų ir kartu su Vytautu Kirkliu įgyjant bendrą pastarosios bendrovės kontrolę.

Bendroji Lietuvos-Čekijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „ARX“ ir su ja susiję ūkio subjektai užsiima „Škoda“ markės automobilių prekyba Lietuvoje, automobilių serviso paslaugų teikimu ir prekyba atsarginėmis automobilių detalėmis.

UAB „HOKLA“ užsiima „Škoda“ markės automobilių prekyba Lietuvoje, automobilių serviso paslaugų teikimu ir prekyba atsarginėmis automobilių detalėmis.