Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija GE CAPITAL GLOBAL ENERGY INVESTMENTS B.V. tiesiogiai įsigyjant 20,13 proc. UAB "GREEN CHARGE” akcijų ir kartu su esamu akcininku UAB "E energija" įgyjant bendrą pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2020 07 17
  • Paskelbta: 2020 07 21

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija GE CAPITAL GLOBAL ENERGY INVESTMENTS B.V. tiesiogiai įsigyjant 20,13 proc. UAB “GREEN CHARGE” akcijų ir kartu su esamu akcininku UAB "E energija" įgyjant bendrą pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Bendra kontrolė bus įgyjama GE CAPITAL GLOBAL ENERGY INVESTMENTS B.V. tiesiogiai įsigyjant 20,13 proc. UAB “GREEN CHARGE” akcijų ir tokiu būdu kartu su UAB "E energija" įgyjant bendrą šios bendrovės kontrolę.

Bendrą kontrolę įgyjančio ūkio subjekto – GE CAPITAL GLOBAL ENERGY INVESTMENTS B.V. ir su juo susijusių ūkio subjektų pagrindinės ūkinės veiklos sritys yra šios: investicijos į energetikos sektorių, įskaitant visus atsinaujinančius energijos išteklius, produktų ir paslaugų vėjo energijos gamybos klientams teikimas, sveikatos apsaugos priemonių, medžiagų įrangos gamyba ir pardavimas, orlaivių variklių ir atsarginių detalių gamyba ir pardavimas, orlaivių remonto paslaugos finansavimo veikla.

Esamo akcininko ir bendrą kontrolę įgyjančio ūkio subjekto – UAB "E energija" ir su juo susijusių ūkio subjektų pagrindinės ūkinės veiklos sritys yra šios: valdymo ir konsultacijų veikla, projektų vystymas, inžinerinė veikla, šilumos ir elektros gamyba, šilumos ir karšto vandens tiekimas, biokuro tiekimas, kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veikla, elektros gamyba (vėjo jėgainės), nekilnojamo turto nuoma, valdymo ir konsultacijų veikla, patronuojamų įmonių veiklos finansavimas, saulės energijos gamyba, miškininkystė.

Ūkio subjektas, kurio bendra kontrolė yra įgyjama – UAB “GREEN CHARGE” – Lietuvoje registruota holdingo įmonė, kuri šiuo metu jokios aktyvios veiklos nevykdo. Su UAB “GREEN CHARGE” susijęs ūkio subjektas UAB "L-VĖJAS" Lietuvoje rengiasi statyti ir eksploatuoti vėjo jėgainių parką ir gaminti vėjo elektros energiją.