Koncentracija MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty įgyjant vienvaldę UAB „Pigu“ ir Morele.net Sp. Z.o.o. kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 07 05
  • Paskelbta: 2018 07 09

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija vykdoma MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty įgyjant vienvaldę UAB „Pigu“ ir Morele.net Sp. Z.o.o. kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

KONCENTRACIJOJE DALYVAUJANTYS ŪKIO SUBJEKTAI:

Kontrolę įgyjantis asmuo: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycjny Zamknięty, įregistruotas Lenkijos investicinių fondų registre, registro numeris RFi 347, identifikacinis kodas REGON: 020731024, adresas Plac Europejski 1, 00-844 Varšuva, Lenkijos Respublika (toliau – MCI)

Ūkio subjektai, kurių vienvaldė kontrolė įgyjama: 

  1. UAB „Pigu“, juridinio asmens kodas 300866792, registruota buveinė adresas Žalgirio g. 114, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Pigu);
  2. Morele.net Sp. z.o.o., juridinio asmens kodas KRS: 0000390511, registruota buveinė adresu Fabryczna 20A, Krokuva, Lenkijos Respublika (toliau – Morele).

KONCENTRACIJOS BŪDAS:

Vienvaldė Pigu kontrolė bus įgyjama MCI kartu su kitais Pigu ir Morele akcininkais pasirašant akcininkų sutartį. Po koncentracijos įgyvendinimo pasikeis MCI ir kitų Pigu, Morele akcininkų valdymo teisių apimtis ir tokiu būdu MCI įgis vienvaldę Pigu ir Morele kontrolę.

KONCENTRACIJOJE DALYVAUJANČIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ ŪKINĖS VEIKLOS SRITYS:

MCI yra uždarojo tipo investicinis fondas, užsiimantis investicine veikla.

UAB „Pigu“ vykdo mažmeninę prekybą įvairaus pobūdžio elektronikos prietaisais, kitomis ne maisto prekėmis.

Morele.net Sp. z.o.o. užsiima didmenine prekyba elektronikos prietaisais.

SU MCI SUSIJUSIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ ŪKINĖS VEIKLOS SRITYS:

ABC Data S.A. užsiima didmeninės prekybos kompiuterine, elektronine ir telekomunikacijų įranga veikla.

3dkreator Sp.z.o.o vykdo 3D printerių distribucijos veiklą.

RemoteMyApp vykdo multimedijos turinio transliavimo veiklą.