Koncentracija UAB „Penktoji projekto bendrovė“ įsigyjant 100 proc. SIA „1A grupa“ akcijų ir vienvaldę šios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 08 06
  • Paskelbta: 2018 08 07

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija vykdoma UAB „Penktoji projekto bendrovė“ įsigyjant 100 proc. SIA „1A grupa“ akcijų ir įgyjant pastarosios bendrovės vienvaldę kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija vykdoma UAB „Penktoji projekto bendrovė“ (priklauso įmonių grupei, valdančiai prekybos tinklą „Senukai“) įsigyjant 100 proc. SIA „1A grupa“ akcijų ir įgyjant pastarosios bendrovės vienvaldę kontrolę.

UAB „Penktoji projekto bendrovė“ yra  specialios paskirties juridinis asmuo, kurio pagrindinė veiklos sritis – dukterinių bendrovių valdymas. UAB „Penktoji projekto bendrovė“ priklausančios ir su ja susijusios bendrovės veikia daugelyje sričių, įskaitant nekilnojamo turto nuomą, vystymą, krovinių pervežimą, betono gamybą, investicijas į energetiką, prekyba ne maisto produktais (statybinėmis medžiagomis, buitine, garso ir vaizdo technika ir t.t.) ir kitose srityse.

Su SIA „1A grupa“ susijusio ūkio subjekto UAB „1A.LT“ pagrindinė veikla – prekyba ne maisto (buitine, garso ir vaizdo technika ir t.t.) produktais internete (elektroninė prekyba www.1a.lt).