Koncentracija OÜ UP Invest įgyjant 55% OÜ Apollo Cinemas akcijų ir kartu su OÜ Mirrow Institute įgyjant bendrą pastarosios bendrovės bei bendrą netiesioginę UAB „Theatrical Film Distribution“ kontrolę.

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 12 20
  • Paskelbta: 2017 12 22

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija OÜ UP Invest įgyjant 55% OÜ Apollo Cinemas akcijų ir kartu su OÜ Mirrow Institute įgyjant bendrą pastarosios bendrovės bei bendrą netiesioginę UAB „Theatrical Film Distribution“ kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Estijos bendrovė OÜ UP Invest per kelis etapus ir tarpusavyje susijusius sandorius ketina įsigyti 55% kitos Estijos bendrovės OÜ Apollo Cinemas akcijų bei kartu su Estijos bendrove OÜ Mirrow Institute įgyti bendrą OÜ Apollo Cinemas ir tuo pačiu netiesioginę UAB „Theatrical Film Distribution“ kontrolę.

OÜ UP Invest ir OÜ Mirrow Institute, įgijusios bendrą OÜ Apollo Cinemas kontrolę įgis ir bendrą netiesioginę šių 11 jos dukterinių bendrovių veikiančių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kontrolę: UAB „Theatrical Film Distribution“, OÜ Estonian Theatrical Distribution, SIA Latvian Film Distribution, OÜ „Theatrical Film Distribution“, OÜ Apollo Kino, OÜ Solaris Kino, OÜ Apollo Film, OÜ Apollo Kohvikud, OÜ Jäätisekohviku, OÜ Apollo Holding ir SIA Apollo Kino.

OÜ UP Invest yra pilnai kontroliuojama OÜ MM Grupp įmonių grupės bendrovė. OÜ MM Grupp priklauso bendrai daugiau nei 30 bendrovių Suomijoje ir Baltijos šalyse, kurios Lietuvoje veikia farmacijos, maisto papildų ir kosmetikos didmeninės bei mažmeninės prekybos, medicinos priemonių ir įrankių didmeninės bei mažmeninės prekybos, veterinarijos prekių bei paslaugų mažmeninės ir didmeninės prekybos, medicinos prekių ir paslaugų bei vaistų rinkodaros ir logistikos, žiniasklaidos bei žiniasklaidos monitoringo, naujienų agentūrų, specializuotų interneto portalų valdymo bei plėtros, o taip pat laikraščių, žurnalų bei knygų leidybos bei kitose su jomis susijusiose verslo srityse.

Vienvaldę netiesioginę UAB „Theatrical Film Distribution“ kontrolę iki šiol turėjusi ir bendrą netiesioginę kontrolę įgysianti OÜ Mirrow Institute be UAB „Theatrical Film Distribution“ vykdomos veiklos, daugiau jokios veiklos Lietuvoje nevykdė.

OÜ Apollo Cinemas ir jos dukterinės bendrovės užsiima restoranų ir kavinių, knygynų, kino teatrų bei kino filmų platinimo veikla. Vienintelės Lietuvoje veikiančios netiesiogiai bendrai kontroliuojamos dukterinės bendrovės UAB „Theatrical Film Distribution” pagrindinės veiklos sritys – teisių platinti įvairių Lietuvos ir užsienio kino studijų bei nepriklausomų kino kūrėjų sukurtus filmus bei kitą vizualinę produkciją įsigijimas bei suteikimas teisių demonstruoti tokius filmus Lietuvoje veikiančioms ir kino teatrus valdančioms įmonėms.