Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Koncentracija UAB „Baltic Asset Management“ įsigyjant 25 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 49 proc.) UAB „Fardas“ akcijų ir vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę pakeičiant bendrąja kontrole

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2019 11 28
  • Paskelbta: 2019 11 28

Koncentracijos aprašymas

Bendroji kontrolė bus įgyjama UAB „Baltic Asset Management“ įsigyjant 25 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 49 proc.) UAB „Fardas“ akcijų ir vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę pakeičiant bendrąja kontrole.

Koncentracijos apibūdinimas

Bendroji kontrolė bus įgyjama UAB „Baltic Asset Management“ įsigyjant 25 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 49 proc.) UAB „Fardas“ akcijų.

Bendrąją kontrolę įgyjantis ūkio subjektas UAB „Baltic Asset Management“ vykdo nekilnojamojo turto projektų vystymo ir valdymo veiklą, taip pat užsiima kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veikla. Su bendrąją kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu susiję ūkio subjektai užsiima nekilnojamojo turto vystymu, nekilnojamojo turto nuoma, nekilnojamojo turto vienetų pirkimu ir pardavimu, ir taip pat vykdo nekilnojamojo turto operacijas.

Bendrąją kontrolę įgyjantis ūkio subjektas UAB „Trust Capital“ vykdo kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veiklą. Su juo susiję ūkio subjektai užsiima nekilnojamojo turto vystymu, nekilnojamojo turto nuoma, nekilnojamojo turto vienetų pirkimu ir pardavimu, statybų valdymu, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos technine priežiūra, pastatų priežiūra ir eksploatacija, ir taip pat vykdo kietojo kuro didmeninės prekybos, viešbučių ir panašių laikinų buveinių, viešųjų renginių, kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veiklas.

Ūkio subjektas, kurio kontrolė yra įgyjama UAB „Fardas“, iki bendros kontrolės įgijimo pradėjo ir planuoja toliau vykdyti nekilnojamojo turto vystymo projektą.