Koncentracija UAB „Bitė Lietuva“ įsigyjant 100 proc. UAB TV3, uždarosios akcinės bendrovės „TELE-3“ radijas  ir Estijos įmonės „Viasat AS“ akcijų bei įgyjant vienvaldę šių įmonių kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 05 05
  • Paskelbta: 2017 05 10

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB „Bitė Lietuva“ įsigyjant 100 proc. UAB TV3, uždarosios akcinės bendrovės „TELE-3“ radijas  ir Estijos įmonės „Viasat AS“ akcijų bei įgyjant vienvaldę šių įmonių kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija įgyvendinama UAB „Bitė Lietuva“ (toliau – „Bitė Lietuva“) įsigyjant 100 proc. UAB TV3 (toliau – „TV3“), uždarosios akcinės bendrovės „TELE-3“ radijas (toliau – „TELE-3“ radijas) ir Estijos įmonės „Viasat AS“ (toliau – „Viasat“), kuri Lietuvoje turi nuolatinę atstovybę, akcijų bei įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę. Įgyvendinus koncentraciją „Bitė Lietuva“ taip pat netiesiogiai įgytų TV3 valdomos bendrovės smart AD network UAB (toliau – „smart AD“) kontrolę.

„Bitė Lietuva“ yra prekės ženklą „Bitė“ naudojanti judriojo ryšio telekomunikacijų paslaugų tiekėja, teikianti mažmeninio judriojo ryšio telekomunikacijų paslaugas, įskaitant balso skambučių, SMS, MMS ir kitokios rūšies žinučių, judriojo tinklo duomenų perdavimo ir tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas. Be to, „Bitė Lietuva“ teikia skirtųjų linijų, vidinių tinklų sujungimo ir kitas duomenų perdavimo paslaugas. Lietuvoje su bendrove „Bitė Lietuva“ susijusios įmonės turi nuosavybės teise, valdo ir nuomoja telekomunikacijų bokštus, vartotojams siūlo telekomunikacijų įrangą ir elektronikos prietaisus bei vykdo prekybos salonų veiklą. „Bitė Lietuva“ priklauso „Providence“ valdomai susijusių įmonių grupei.

Pagrindinė bendrovės „TV3“ veikla yra visuomenės informavimo paslaugų teikimas per audiovizualines žiniasklaidos priemones, programų transliavimas visuomenei elektroninių ryšių tinklais bei kitų susijusių paslaugų teikimas. „TV3“ valdo nemokamus televizijos kanalus TV3, TV6 ir TV8, taip pat teikia užsakomojo vaizdo (VOD) reklamos paslaugą per TV3Play bei valdo informacinį – pramoginį portalą tv3.lt, kuriuose „TV3“ parduoda reklamos plotą televizijoje (TV reklama) bei internete (interneto reklama).

Bendrovė „TELE-3“ radijas teikia visuomenės informavimo paslaugas per audiovizualines žiniasklaidos priemones bei kitas su tuo susijusias paslaugas. „TELE-3“ radijas valdo radijo stotį „Power Hit Radio“ bei parduoda radijo reklamos plotą (radijo reklama).

„smart AD“ – „TV3“ valdoma įmonė, kuri yra interneto reklamos bendrovė, kurianti unikalias interneto reklamos technologijas ir siūlanti į tikslinę auditoriją orientuotus reklamos sprendimus internete reklamos užsakovams bei žiniasklaidos agentūroms.

„Viasat“ yra mokamos skaitmeninės palydovinės  televizijos operatorė Baltijos šalyse, kuri: i) galutiniams klientams teikia mažmenines mokamos palydovinės televizijos platformos paslaugas ir iš abonentinio mokesčio finansuojamas vaizdo perdavimo paslaugas per neseniai įdiegtą „Viaplay“ platformą, paremtą „žiūriu kada noriu“ (angl. „video-on-demand“ (SVOD)) technologija; taip pat ii) siūlo klientams du Baltijos šalyse transliuojamus mokamus kanalus (Viasat Sport Baltic ir TV1000 Premium Baltic), kurie galutiniams klientams Lietuvoje yra prieinami naudojantis „Viasat“ priklausančia DTH platforma (o „Viasat Sport Baltic“ atveju – ir „Viaplay“) bei mažmeninėmis kitų operatorių (pvz., „Telia“, „Cgates“) turinio perdavimo paslaugomis (kurias „Viasat“ jiems teikia didmeninės prekybos pagrindu).