Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Koncentracija UAB GECO investicijos ir UAB „IDEX NORDIC“ steigiant bendrą įmonę ir įgyjant bendrą pastarosios įmonės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2020 03 23
  • Paskelbta: 2020 03 23

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB GECO investicijos ir UAB „IDEX NORDIC“ steigiant bendrą įmonę ir įgyjant bendrą steigiamos įmonės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas UAB GECO investicijos vykdo investicinę veiklą.

Su kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu UAB GECO investicijos susiję ūkio subjektai Lietuvoje investuoja į nekilnojamojo turto objektus ir užsiima jų valdymu, investicijų valdymo ir verslo konsultacijų bei priežiūros veikla, teikia finansines konsultacijas, teikia finansų rinkų ir informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas, vykdo elektroninę prekybą. Be to, su UAB GECO investicijos susiję ūkio subjektai Lietuvoje teikia automobilių plovyklų, žemės ūkio paslaugas, užsiima nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimu, kasyba ir karjerų eksploatavimu, agrocheminių produktų ir trąšų prekyba, augalininkystės ūkiu, variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų prekyba (prekyba naujomis krovininio transporto priemonių padangomis), mažmenine ir didmenine prekyba statybos ir remonto darbams skirtomis medžiagomis, sodininkystės inventoriumi, buitine įranga ir prietaisais bei teikia palydinčias paslaugas, holdingo veikla, krovininiu kelių transportu, aktyvia investavimo veikla į finansų sektoriaus įmones Lietuvoje ir užsienyje, investavimu į elektroninės prekybos, mobilių aplikacijų, naujų finansinių technologijų vystymą, veikla susijusia su elektronine prekyba ir „big data“ technologijomis, mobiliomis aplikacijomis, sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamąja nuoma, prekinio betono mišinių, betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, statybinių skiedinių gamyba, pagrindinių buveinių veikla, komercinio nekilnojamojo turto nuoma, nekilnojamojo turto vystymu, kompiuterių programavimu, kompiuterių konsultacine veikla (edukacinių priemonių kūrimas), švietimui būdingų paslaugų veikla (elektroninis dienynas), keleivinio oro transporto veikla.

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas UAB „IDEX NORDIC“ vykdo investicinę veiklą, verslo konsultavimo veiklą. Su kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu UAB „IDEX NORDIC“ susiję ūkio subjektai Lietuvoje vykdo investicinę veiklą, verslo konsultavimo veiklą, energijos iš biomasės gamybą, prekybą, biomasės katilinių statybą ir plėtrą, vysto ir valdo energetikos objektus; teikia energetikos objektų valdymo paslaugas; diegia ir eksploatuoja šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemas, teikia pagalbą savivaldybėms įgyvendinant ilgalaikius energetikos infrastruktūros projektus, gamina biokurą (bei jo smulkinimą) ir juo prekiauja, teikia miškininkystės ir apleistų teritorijų tvarkymo darbų paslaugas, bei teikia transporto paslaugas.

Kiti su UAB „IDEX NORDIC“ susiję ūkio subjektai kitose Europos Sąjungos šalyse vykdo holdingo bendrovių veiklą, užsiima tiesiogiai ar netiesiogiai su energijos gamyba, tiekimu ar racionaliu jos naudojimu susijusios įrangos projektavimu, gamyba, prekyba ar naudojimu; vykdo veiklą, susijusią su visų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių pastatų ir statinių elementų ir bet kokių pastatų naudojimu ir bendrąja priežiūra; atlieka su darbine technika susijusius tyrimus, darbus ir paslaugas; finansiškai dalyvauja įvairiais būdais bet kuriose naujose ar esamose energetikos sektoriaus bendrovėse Prancūzijoje ir užsienyje, dalyvauja bendrovių valdyme, administravime, vystyme ir kontrolėje, taip pat teikia vadybos, valdymo ir administracinio pobūdžio, apskaitos, mokesčių, žmogiškųjų išteklių, IT, finansų, komunikacijos, marketingo, socialines, teisines ir kitokias paslaugas; tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja įvairiuose komerciniuose, gamybiniuose, kilnojamojo, nekilnojamojo turto ar finansiniuose sandoriuose ar operacijose, susijusiose su bendrovių tikslais ar prisidedančiuose prie jų plėtros; užsiima įvairaus kilnojamojo ir nekilnojamojo, materialaus ir nematerialaus turto įsigijimu, vystymu ir pardavimu.

Planuojama, jog ketinamas įsteigti ūkio subjektas vykdys veiklą investavimo į energetikos projektus ir jų vystymo srityje.