Koncentracija UAB „ICOR“ įgyjant 60 proc. UAB „Agrosfera“ akcijų ir kartu su Agromeril OÜ įgyjant bendrą šios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 02 09
  • Paskelbta: 2018 02 12

Koncentracijos aprašymas

UAB „ICOR”, investuodama į UAB „Agrosfera“ naują akcijų emisiją, ketina įgyti 60 % UAB „Agrosfera“ akcijų ir taip įgyti bendrą UAB „Agrosfera“ kontrolę kartu su Agromeril OÜ (prieš tai turėjusia vienvaldę kontrolę).

Koncentracijos apibūdinimas

Bendrą kontrolę įgyjanti UAB „ICOR“ užsiima verslo valdymo, buhalterinės apskaitos, vidaus audito bei teisinių paslaugų teikimu. Su UAB „ICOR“ susijusios įmonės užsiima šilumos ir vandens apskaitos duomenų prietaisų bei kitų inžinerinių produktų gamyba, inžineriniais sprendimais miestui, pramonei ir energetikai (akcinė bendrovė „Axis Industries“); gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba (uždaroji akcinė bendrovė „Veikmės statyba“), prekyba nafta ir jos produktais Lietuvoje ir užsienyje (UAB „Oilead“, UAB „Lithoil“); pastatų priežiūros (valymo, aplinkos tvarkymo, liftų priežiūros bei kitų komunalinių paslaugų) ir administravimo paslaugų teikimu Lietuvoje ir užsienyje (City Service SE); nekilnojamojo turto (gyvenamųjų, komercinių ir administracinių pastatų) projektų vystymu (UAB „Realco“) ir kita.

Ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama, UAB „Agrosfera“ bei kitos bendrą kontrolę įgyjančio Agromeril OÜ grupės įmonės užsiima žemės ūkio produkcijos (įvairių kultūrų grūdų, specializacija - ankštinių) prekyba - supirkimu iš ūkininkų, pardavimu bei eksportu, įvairių gamintojų trąšų importu bei eksportu, pesticidų platinimu.