Koncentracija UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ įgyjant 100% UAB „G9 Holding“ akcijų ir įgyjant vienvaldę jos kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 09 26
  • Paskelbta: 2017 09 27

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ įgyjant 100% UAB „G9 Holding“ akcijų ir įgyjant vienvaldę jos kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus įgyvendinama UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ įgyjant 100% UAB „G9 Holding“ akcijų ir tokiu būdu įgyjant vienvaldę jos kontrolę.

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ pagrindinė veikla yra kolektyvinio investavimo subjektų steigimas ir valdymas. Su UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ susiję ūkio subjektai užsiima investicine, nekilnojamojo turto valdymo, vystymo ir statybos, investicijų į energetiką ir infrastruktūrą, tradicinių angliavandenilių išteklių žvalgybos ir gavybos, automobilių aikštelių eksploatavimo veikla, taip pat teikia mažmeninės prekybos patalpų nuomos prekybos centruose ir biurų, viešbučių kambarių nuomos paslaugas.

UAB „G9 Holding“ veikla yra investavimas į kitų bendrovių akcijas. Su UAB „G9 Holding“ susiję ūkio subjektai užsiima nekilnojamojo turto nuoma.