Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Koncentracija UAB „Nerūdinės medžiagos“ įgyjant 99,74 proc. UAB „Žemaitijos keliai“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2019 11 19
  • Paskelbta: 2019 11 26

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB „Nerūdinės medžiagos“ įgyjant 99,74 proc. UAB „Žemaitijos keliai“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija vykdoma UAB „Nerūdinės medžiagos“ įgyjant 99,74 proc. UAB „Žemaitijos keliai“ akcijų. Koncentracija vykdoma UAB „Nerūdinės medžiagos“ įgyjant vienvaldę UAB „Žemaitijos keliai“ kontrolę.

UAB „Nerūdinės medžiagos“ yra bendrovė, kurios pagrindinė veiklos sritis – autoserviso veikla. Su UAB „Nerūdinės medžiagos“ susijusios bendrovės UAB „Kaslita“ pagrindinės veiklos sritys yra (1) sunkiosios technikos pardavimas; (2) sunkiosios technikos nuoma. UAB „Kaslita“ taip pat  užsiima šiomis papildomomis veiklomis: (1) sunkiosios technikos remontu; (2) krovinių pervežimo paslaugomis; (3) nepavojingų statybinių atliekų priėmimo paslaugomis. Su UAB „Nerūdinės medžiagos“ susijusi Donatos Volbekienės UAB teikia odontologijos klinikos paslaugas Kelmės mieste.

UAB „Žemaitijos keliai“ pagrindinė veikla susijusi su susisiekimo komunikacijų diegimo ir medžiagų susisiekimo komunikacijų diegimui gamybos veikla, kuri apima: (1) kelių, gatvių ir aerodromų takų tiesimą; (2) tiltų, viadukų statybą ir remontą; papildoma veikla apima (1) karštų ir šaltų asfalto mišinių gamybą ir pardavimą; (2) bitumo emulsijų gamybą ir pardavimą; (3) inertinių medžiagų gavybą, perdirbimą ir pardavimą; (4) sunkiosios technikos nuomą.