Koncentracija uždarajai akcinei bendrovei „RIMI LIETUVA“ įsigyjant 100% uždarosios akcinės bendrovės „PALINK“ akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 05 18
  • Paskelbta: 2017 05 18

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija uždarajai akcinei bendrovei „RIMI LIETUVA“ įsigyjant 100% uždarosios akcinės bendrovės „PALINK“ akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Pranešama koncentracija uždaroji akcinė bendrovė „RIMI LIETUVA“ (toliau – Rimi), besiverčianti mažmenine prekyba kasdienio vartojimo prekėmis nespecializuotose parduotuvėse, priklausanti Švedijoje įsteigtai ir Šiaurės Europos ir Baltijos šalių regiono maisto produktų prekybos ir sveikatos srityje veikiančiai mažmeninių bendrovių grupei ICA Gruppen AB (toliau – ICA), ketina įsigyti uždarąją akcinę bendrovę „PALINK“ (toliau – Palink), taip pat besiverčiančios mažmenine prekyba kasdienio vartojimo prekėmis nespecializuotose parduotuvėse, vienvaldę kontrolę.

Rimi ir Palink valdo kasdienio vartojimo prekių mažmeninės prekybos tinklus visoje Lietuvoje. ICA taip pat priklauso Rimi mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis tinklai Estijoje ir Latvijoje.

Palink bei su Rimi susijusi įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Hakonlita“ taip pat užsiima nekilnojamojo komercinio turto valdymu.