Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Koncentracija Via 3L OÜ įsigyjant 100 proc. UAB „Terminal LT“ akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2019 11 25
  • Paskelbta: 2019 11 28

Koncentracijos aprašymas

Via 3L OÜ ketina įsigyti 100 proc. UAB „Terminal LT“ akcijų ir taip įgyti vienvaldę UAB „Terminal LT“ kontrolę.

Koncentracijos būdas

Įgyvendinus sandorį Via3L OÜ įsigis 100 proc.  UAB „Terminal LT“ akcijų ir taip įgis vienvaldę UAB „Terminal LT“ kontrolę.

Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai

Via 3L OÜ – kontrolę įgyjantis ūkio subjektas,

UAB „Terminal LT“ – ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama.

Koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų ir su jais susijusių ūkio subjektų ūkinės veiklos sritys

Via 3L OÜ pagal Estijos teisę įsteigta ir veikianti bendrovė. Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos: trečiųjų šalių logistikos paslaugos (3PL paslaugos); sandėliavimas ir transportui būdinga veikla. Veikla vykdoma Estijoje.

Su Via 3L OÜ susiję ūkio subjektai. UAB „Jungent Lietuva“ yra vienintelis su Via 3L OÜ susijęs ūkio subjektas, kuris aktyviai veikia Lietuvos prekių rinkose. UAB „Jungent Lietuva“ pagrindinė ekonominė veikla: didmeninė prekyba, išskyrus motorines transporto priemones ir motociklus; didmeninė prekyba kietuoju, skystuoju ir dujiniu kuru bei priedais. Kiti su Via 3L OÜ susiję ūkio subjektai Lietuvoje aktyvios ekonominės veiklos nevykdo, išskyrus nereikšmingo dydžio pajamas, gaunamas iš vienkartinio pobūdžio tarptautinių pervežimų paslaugų teikimo.

UAB „Terminal LT“ yra 3PL paslaugų teikėjas, pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos: prekių sandėliavimas ir saugojimas. UAB „Terminal LT“ yra įsteigusi ir turi vieną akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, vieną muitinės sandėlį ir vieną laikinojo saugojimo sandėlį.