Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Koncentracija VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir UAB „OMINA BONA“ steigiant UAB „Oskaro Minkovskio sveikatos centras“ ir įgyjant jos bendrą kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2019 12 30
  • Paskelbta: 2020 01 06

Koncentracija vykdoma VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetui kartu su UAB „OMINA BONA“ steigiant naują juridinį asmenį UAB „Oskaro Minkovskio sveikatos centras“ ir įgyjant bendrą jos kontrolę. Koncentracijoje dalyvaujantys subjektai yra VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir  UAB „OMINA BONA“.

UAB „OMINA BONA“ veiklos sritys yra: (1) kontroliuojančių bendrovių veikla; (2) nekilnojamojo turto pardavimas; (3) konsultacijos ir tarpininkavimas parduodant nekilnojamąjį turtą. Su UAB „OMINA BONA“ susijusios žemiau nurodytos bendrovės, kurios vykdo (ketina vykdyti) atitinkamas žemiau nurodytas veiklas: (1) UAB „Elniaragė“, UAB „NT investicija“, UAB „Nevesta“ ir UAB „NT valdymo biuras“ vykdo nekilnojamojo turto pardavimo veiklą; (2) UAB „Skaita“, UAB „Ąžuolyno sveikatingumo centras“ ir UAB „NT valdymo biuras“ vykdo nekilnojamojo turto nuomos bei nekilnojamojo turto valdymo ir administravimo paslaugų  veiklas; (3) UAB „Ąžuolyno sveikatingumo centras“ taip pat nuomoja vaizdinei reklamai skirtus plotus; (4) UAB „CITY PLAZA“ vykdo kontroliuojančių bendrovių veiklą; (5) UAB „RD medicininė įranga“ jokios veiklos nevykdo; (6) UAB „Baltsana“ vykdys pacientų iš užsienio pritraukimo į gydymo įstaigas ir kitą su medicininio turizmo organizavimu susijusi veiklą.

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pagrindinės veiklos sritys yra: (1) švietimo veikla – aukštasis universitetinis mokslas sveikatos mokslų srityje; (2) mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla; (3) žmonių sveikatos priežiūra; (4) veterinarinė veikla ir gyvulininkystė. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas taip pat vykdo šias papildomas veiklas: (1) vaistų gamyba ir pardavimas; (2) knygų ir periodinių leidinių leidyba ir mažmeninis pardavimas; (4) apgyvendinimas; (5) nekilnojamojo turto valdymas ir nuoma (6) muziejų  veikla. Su VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu susiję žemiau nurodyti subjektai, vykdo atitinkamas žemiau nurodytas veiklas. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos veiklos yra: (1) šveitimo veikla – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas ir vidurinis ugdymas; (2) neformaliojo švietimo paslaugos. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras vykdo: (1) studentų praktinį mokymą ir tiriamąją veiklą; (2) veterinarinę veiklą;  taip pat vykdo šias papildomas veiklas: (3) augalų auginimas ir dauginimas; (4) gyvulininkystė (5) žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, mėsos ir mėsos produktų, pieno produktų, kiaušinių ir kitų žemės ūkio produktų didmeninė ir mažmeninė prekyba. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų pagrindinės veiklos yra: (1) asmens sveikatos priežiūros ir  visuomenės sveikatos priežiūros veikla; (2) sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir tobulinimas; (3) moksliniai tyrimai medicinos srityje; papildoma veiklos sritis: (6) maitinimo veikla. VšĮ Kauno klinikinės ligoninės veiklos yra: (1) asmens sveikatos priežiūros veikla; (2) sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir tobulinimas; papildoma veiklos sritis: (3) maitinimo veikla; VšĮ „LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras“ jokios veiklos nevydo.

UAB „Oskaro Minkovskio sveikatos centras“ yra naujai steigiama bendrovė, kuri vykdys asmens sveikatos priežiūros paslaugų veiklą. Numatoma, kad UAB „Oskaro Minkovskio sveikatos centras“ plėtos endokrininių ligų prevencijos ir profilaktikos bei šių ligų tyrimų veiklą.