Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

BENDROVĖ NEPAGRINDĖ REKLAMOS TEIGINIŲ TEISINGUMO

2011 07 05

Konkurencijos taryba pripažino UAB „Kristalė“ interneto tinklalapyje http://www.beza.lt bei spaudoje įvairiais laikotarpiais nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. sausio mėn. skleistą reklamą apie UAB „Kristalė“ platinamus gydomąjį bei fizinę būklę gerinantį poveikį turinčius produktus, klaidinančia reklama, pažeidžiančia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Už klaidinančios reklamos naudojimą UAB „Kristalė“ skirta 3400 litų bauda.

Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnyje nustatytą teisingumo kriterijų, reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Tai reiškia, kad reklamos davėjas turi turėti neginčijamų įrodymų, kad jo skleidžiama reklama skleidimo metu buvo teisinga. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.                      

Kaip nustatyta tyrimo metu, UAB „Kristalė“ skleidė reklaminius teiginius apie platinamų Japonijos gamintojo „Nippon Medoc“ produktų (blakstienų tušo, liekninamųjų drabužių, deimantinių kelnaičių, dušo galvutės „Saseiko“, grožio šukų) gydomąjį bei fizinę būklę gerinantį poveikį. Buvo pripažinta, kad skleisti teiginiai yra neteisingi, nes nebuvo pateikta įrodymų, pagrindžiančių būtent tokią šių produktų įtaką žmonių sveikatai ar fizinei būklei. Pastebėtina, jog reklamoje buvo nurodomos tam tikros produktų savybės, pavyzdžiui: mažina skausmus, lieknina, stangrina, gerina miegą, mažina raukšles, kitaip gerina savijautą, todėl vidutinio vartotojo požiūriu toks poveikis, kuris nurodomas apie reklamuojamus produktus, gali būti suvokiamas kaip gydomasis arba fizinę būklę gerinantis poveikis.

Nagrinėtu atveju tik objektyvūs duomenys leistų įvertinti, ar reklamoje nurodyti produktai juos dėvint ar naudojant turi gydomąjį ar fizinę būklę gerinantį poveikį, kaip nurodoma reklamoje. Toks reklamoje nurodytas poveikis turėtų būti pagrįstas objektyviais duomenimis - nepriklausomais klinikiniais moksliniais tyrimais ar kitais Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų pripažįstamais moksliškai pagrįstais tyrimais. Tačiau UAB „Kristalė“ nepateikė duomenų, kad panašaus pobūdžio tyrimai dėl reklamoje nurodytų gaminių būtų atlikti, todėl Konkurencijos taryba padarė išvadą, jog UAB „Kristalė“ nepagrindė, kad nagrinėtoje reklamoje naudoti teiginiai dėl konkrečių gaminių gydomojo bei fizinę būklę gerinančio poveikio buvo teisingi reklamos naudojimo metu.

Skirdama sankciją už Reklamos įstatymo pažeidimą Konkurencijos taryba UAB „Kristalė” pritaikė atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Atsižvelgta į tai, kad bendrovė savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, t. y. UAB „Kristalė“ savo iniciatyva nuo 2011 m. sausio mėn. pradžios pakeitė skleidžiamos reklamos teiginius bei bendradarbiavo tyrimo metu.

Su išsamiu nutarimo tekstu galima susipažinti - čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams