Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

BENDROVEI „ORTOFINA“ LEISTA PADIDINTI „ORTOPEDIJOS TECHNIKOS“ PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ DALĮ

Konkurencijos taryba leido UAB „Ortofina“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 50,09 proc. AB „Ortopedijos technika“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2018 m. kovo 9 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Po to, kai „Ortofina“ įsigys 50,09 proc. minėtos bendrovės akcijų, iš viso, kartu su jau anksčiau priklausančiomis akcijomis, ji valdys 95,01 proc. „Ortopedijos technikos“ vertybinių popierių.

„Ortofina“ yra kontroliuojančioji bendrovė, kurios pagrindinė veiklos sritis – jai priklausančių įmonių valdymas. Su „Ortofina“ susijusios įmonės parduoda ir nuomoja nekilnojamąjį turtą, perparduoda plieno produkciją, valdo Kauno automobilių turgų.

„Ortopedijos technika“ užsiima įvairių ortopedijos priemonių gamyba, pritaikymu bei prekyba, teikia įvairias medicinos paslaugas, vykdo nekilnojamojo turto nuomos veiklą. Su šia bendrove susijusi įmonė vykdo vaistinių veiklą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Konkurencijos įstatymo pataisoms, apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.