BENDROVEI „VIEVIO PAUKŠČIAI“  LEISTA ĮSIGYTI VIEVIO PAUKŠTYNO TURTO KOMPLEKSĄ

paukštynas.jpg

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „Vievio paukščiai“ įsigyjant visą BAB Vievio paukštynui priklausantį turto kompleksą, kuriame vykdoma vištų kiaušinių gavyba ir pardavimas.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją Konkurencijos taryba gavo 2017 m. lapkričio 7 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Įsigyjantis ūkio subjektas ir su juo susiję ūkio subjektai vykdo kiaušinių gavybos ir pardavimo, kiaušinių produktų gamybos ir pardavimo, paukščių skerdyklos, kombinuotų pašarų gamybos ir prekybos veiklas, taip pat daugelį kitų ūkinės veiklos rūšių, nesusijusių su įsigyjamo ūkio subjekto veikla.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Konkurencijos įstatymo redakcijai, apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.