„ELEKTROBALT“ LEISTA ĮSIGYTI 100 PROC. „GAUDRĖS“ AKCIJŲ

Koncentracija. su filtru..png

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „ELEKTROBALT“ įsigyjant 100 proc. „GAUDRĖS“ akcijų.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją Konkurencijos taryba gavo 2017 m. gruodžio 21 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„ELEKTROBALT“ yra tarptautinės bendrovės „Würth Group“ dukterinė įmonė, užsiimanti didmenine prekyba elektros instaliacijos medžiagomis ir elektros prekėmis.

Lietuvos įmonė „GAUDRĖ“ specializuojasi patalpų ir lauko apšvietimo sprendimų srityje.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Konkurencijos įstatymo redakcijai, apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.