Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

EUROPOS KOMISIJA IR ES KONKURENCIJOS INSTITUCIJOS RAGINA VERSLĄ KONSULTUOTIS BENDRADARBIAVIMO INICIATYVŲ KLAUSIMAIS

E5.jpg

Verslas, šiuo metu susiduriantis su COVID-19 protrūkio sukeltais sunkumais, gali būti pastūmėtas aktyviau bendradarbiauti su konkurentais, sprendžiant su vartotojų gerove susijusius iššūkius, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti būtiniausių produktų tiekimą.

Europos Komisija supranta, kad verslas gali reikšmingai prisidėti įveikiant koronaviruso krizės padarinius, todėl, norėdama informuoti įmones apie bendradarbiavimo iniciatyvas, savo svetainėje sukūrė COVID-19 puslapį, kuriame pateikiamos aktualios gairės ir apibendrinta informacija.

Komisija ragina verslą konsultuotis dėl tam tikrų bendradarbiavimo iniciatyvų specialiai tam sukurtu el. paštu COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu. Siekdama palengvinti verslo konsultavimo procesą, Europos Komisija besikreipiančiųjų prašo pateikti kuo daugiau duomenų apie planuojamas bendradarbiavimo iniciatyvas, įskaitant informaciją apie: įmonę (-s), prekę (-es) ar paslaugą (-as), bendradarbiavimo būdą ir apimtis, aspektus, kurie gali kelti klausimų dėl jų suderinamumo su Europos Sąjungos konkurencijos teise, naudą, kurios siekiama šiuo bendradarbiavimu, ir paaiškinimus, kodėl atitinkama iniciatyva yra reikalinga ir tinkama tam, kad dabartinėmis aplinkybėmis būtų pasiekta reikiama nauda.

Europos Komisija pažymi, kad verslas turėtų kreiptis konsultacijos tik tais atvejais, kai kyla klausimų dėl bendradarbiavimo iniciatyvų suderinamumo su ES, o ne nacionalinės konkurencijos teisės reikalavimais.

Institucija anksčiau yra pateikusi įvairių gairių, galinčių padėti verslui įsivertinti tam tikrų veiksmų suderinamumą su ES konkurencijos teise (pvz., gairės dėl 101 str. 3 dalies taikymo, horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų ir vertikaliųjų apribojimų gairės), tačiau dėl specifinių ES mastu planuojamų bendradarbiavimo iniciatyvų, kurias siekiama skubiai įgyvendinti tam, kad būtų suvaldyta koronaviruso pandemija, ir dėl kurių suderinamumo su ES konkurencijos teisės nuostatomis kyla klausimų, Europos Komisija yra pasiruošusi teikti konsultacijas verslui, asociacijoms ir jų teisininkams.

ES narių konkurencijos priežiūros institucijos yra taip pat kompetentingos taikyti ES konkurencijos taisykles atitinkamoje teritorijoje, tad nacionalinių bendradarbiavimo iniciatyvų klausimais rekomenduojama įmonėms, asociacijoms ar jų teisininkams kreiptis tiesiogiai į atitinkamos šalies konkurencijos instituciją.

Lietuvos konkurencijos tarybos ekspertai yra pasirengę konsultuoti verslo atstovus dėl konkrečių verslo tarpusavio bendradarbiavimo priemonių tel. 8 605 03 517 ir el. paštu Covid.Konkurencija@kt.gov.lt, taryba@kt.gov.lt. Taip pat teikiamos konsultacijos valstybės pagalbos klausimais el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt.