Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

EUROPOS KOMISIJA NUMATĖ PRIEMONES MAŽINTI COVID-19 PROTRŪKIO POVEIKĮ

2020 03 16
223.jpg

Europos Komisija kovo 13 d. parengė atsaką, kuriuo siekiama sušvelninti socialinį ir ekonominį COVID-19 protrūkio poveikį, daugiausia dėmesio skiriant vieningam ir koordinuotam reagavimui visos Europos mastu.

Viena iš šiame atsake numatytų priemonių COVID-19 protrūkio poveikio mažinimui – galimybė Europos Sąjungos valstybėms narėms pasinaudoti lanksčiomis valstybės pagalbos taisyklėmis bei Stabilumo ir augimo paktu (angl. Stability and Growth Pact Frameworks).

Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės suteikia valstybėms narėms galimybę greitai ir veiksmingai remti piliečius bei įmones, ypač mažas ir vidutines, susiduriančias su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 protrūkio.

Pagal šiuo metu galiojančias valstybės pagalbos taisykles valstybės narės gali imtis priemonių darbo užmokesčio subsidijų forma ar laikinai sustabdydamos pelno ir pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo reikalavimus. Taip pat valstybės narės gali skirti tiesioginę paramą vartotojams, pavyzdžiui, dėl atšauktų renginių ar nesuteiktų paslaugų. Valstybės pagalbos taisyklės leidžia teikti paramą įmonėms, kurios susiduria su likvidumo trūkumu ar kurioms reikia skubių gelbėjimo priemonių.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 2 dalies b punktas leidžia valstybėms narėms kompensuoti įmonėms žalą, kurią tiesiogiai sukelia gaivalinės nelaimės ar kiti ypatingi įvykiai, įskaitant priemones tokiuose sektoriuose kaip aviacija ir turizmas.

Europos Komisija yra pasirengusi efektyviai bendradarbiauti su visomis valstybėmis narėmis siekdama užtikrinti, kad būtų laiku įgyvendintos galimos nacionalinės paramos priemonės kovojant su COVID-19 virusu ir jo pasekmėmis ekonomikai. Tuo tikslu, gavusi išsamų pranešimą apie valstybės pagalbos priemonę, sprendimą dėl jos Europos Komisija pasirengusi priimti per artimiausias dienas.

Konkurencijos taryba taip pat yra pasirengusi teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti valdžios institucijas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis.

Plačiau apie valstybėms narėms siūlomas taikyti valstybės pagalbos priemones galite susipažinti šiuose dokumentuose: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf ir https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf.

Europos Komisija jau patvirtino Danijos 12 mln. eurų valstybės pagalbos schemą, skirtą kovoti su COVID-19 protrūkio pasekmėmis. Plačiau apie tai: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_454.