KONKURENCIJOS TARYBA ATNAUJINO GAIRES APIE KLAIDINANČIOS IR NELEIDŽIAMOS LYGINAMOSIOS REKLAMOS VERTINIMĄ

2016 08 11
iStock_000076263347_Full.jpg

Konkurencijos taryba atnaujino Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gaires (toliau – Gairės). Gairės papildytos nauja praktika ir pavyzdžiais, kurie padės reklamos davėjams, jos kūrėjams ir kitiems reklaminės veiklos subjektams savarankiškai įvertinti, ar jų reklama nėra klaidinanti ir/ar neleidžiama lyginamoji.

Pirmą kartą Konkurencijos taryba pristatė Gaires 2013 m. apibendrinusi Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos  vartotojams draudimo įstatymo, Konkurencijos įstatymo bei Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, teismų praktiką ir kitus šaltinius. Per trejus metus atsirado nemažai reklamos vertinimo praktikos bei pavyzdžių, todėl juos apibendrinus Gairės buvo atnaujintos. Naujoje Gairių redakcijoje aptariama: praktika dėl kainų nurodymo reklamose; sąvokos „lyderis“ naudojimo ypatumai; praktika dėl būtinųjų išlaidų, kurios vartotojams gali atsirasti, kai jie gauna nemokamas prekes ar paslaugas, įsigyjant produktą per ypač trumpą laikotarpį. Gairėse taip pat yra išaiškinimų dėl lyginamosios reklamos, apžvelgta reklamos davėjo atsakomybė, pateikta praktika dėl prekės įsigijimo per itin trumpą laikotarpį.

Prieš mėnesį Konkurencijos taryba taip pat patvirtino Rekomendacijas dėl kainų palyginimo reklamose, kurios, tikimasi, padės formuoti sąžiningus reklaminius pasiūlymus ir neklaidinti vartotojų.

Atnaujintas Gaires galite rasti čia.