KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO MCI FONDUI KARTU SU UAB „KOKYBĖS KLUBAS“ ĮGYTI 51 PROCENTŲ UAB „PIGU“ AKCIJŲ

2015 07 17

Konkurencijos taryba liepos 17 d. leido MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (toliau  – MCI Fondas) kartu su UAB „KOKYBĖS KUBAS“ įsigyti 51 proc. UAB „Pigu“ akcijų ir įgyti pastarosios įmonės kontrolę.

MCI Fondas užsiima investicine veikla, o UAB „KOKYBĖS KUBAS“ – nekilnojamo turto nuoma.

UAB „Pigu“ pagrindinė veikla –  elektroninė mažmeninė prekyba įvairaus pobūdžio ne maisto prekėmis.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl įvykdytos koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Nutarimas skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainės skiltyje „Naujausi nutarimai“.

Pastabos

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, jau turintis vieno ūkio subjekto kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

Atstovė viešiesiems ryšiams