KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO UAB „BALTIC PETROLEUM“ ĮSIGYTI DEGALINES

2015 09 09

Konkurencijos taryba rugsėjo 3 d. leido UAB „Baltic Petroleum“ įsigyti dvi degalines, esančias Šiauliuose.

UAB „Baltic Petroleum“ veiklos pobūdis – mažmeninė prekyba naftos produktais, kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse. Analogišką veiklą vykdo ir įgytos degalinės.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl įvykdytos koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Nutarimas skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainės skiltyje „Naujausi nutarimai“.

Pastabos

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, jau turintis vieno ūkio subjekto kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

Atstovė viešiesiems ryšiams