KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO UAB „SANITEX“ ĮSIGYTI UAB „OFFICEDAY“, SIA „OFFICEDAY LATVIA“ IR SIA „E-SAVE“ AKCIJAS

2014 09 22

Konkurencijos taryba rugsėjo 18 d. leido UAB „SANITEX“ įsigyti 100 proc. UAB „Officeday“, SIA „Officeday Latvia“ ir SIA „E-SAVE“ akcijų.

UAB „SANITEX“ pagrindinė veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba plataus vartojimo prekėmis, įskaitant prekybą įvairaus pobūdžio biure naudojamomis ir susijusiomis kanceliarinėmis prekėmis.

UAB „Officeday“ užsiima didmenine ir mažmenine prekyba biuro prekėmis bei teikia su ja susijusias paslaugas.

SIA „E-SAVE“ veikla – internetinė užsakomoji prekyba biuro prekėmis, kurią Lietuvoje vykdo per vieną iš savo filialų.

SIA „Officeday Latvia“ prekiauja biuro reikmenimis.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Nutarimas skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainės skiltyje „Naujausi nutarimai“.

Pastabos

(1) Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, jau turintis vieno ūkio subjekto kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

(2) Ūkio subjekto kontrolė – tai visokios iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, suteikiančios kontroliuojančiam asmeniui galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos. Tokias kontrolės teises suteikia, pavyzdžiui, nuosavybės teisė į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisė naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto, taip pat kitos teisės, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto organų sprendimams ar personalo sudėčiai.

Atstovė viešiesiems ryšiams