Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA TEIKIA VIEŠAI KONSULTACIJAI ATNAUJINTĄ PAAIŠKINIMŲ DĖL ATITINKAMOS RINKOS APIBRĖŽIMO PROJEKTĄ

1675R.jpg

Konkurencijos taryba parengė naujos Paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo redakcijos projektą ir kviečia suinteresuotus asmenis teikti pastabas bei pasiūlymus.

Paaiškinimai dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo atnaujinti atsižvelgiant į Europos Komisijos dokumentus, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos nacionalinių teismų praktiką, taip pat – kitų šalių konkurencijos teisę bei praktiką taikant Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatas.

Šiame dokumente pateikti pagrindiniai principai ir kriterijai, kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba apibrėžia atitinkamą rinką, taikydama Konkurencijos įstatymą ir SESV 101 bei 102 straipsnį, įskaitant teisės normas, reglamentuojančias draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ir koncentracijos priežiūrą.

Paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo siekiama padėti ūkio subjektams geriau suprasti, kokią informaciją Konkurencijos taryba laiko svarbia, apibrėždama atitinkamą rinką. Dažnai ši informacija nulemia, kaip bus vertinamas vienas ar kitas galimas konkurencijos ribojimo atvejis.

Konsultacijų tikslas – suteikti galimybę teisininkams, ekonomistams, viešosioms organizacijoms, įstaigoms, verslo bendruomenei ar jų asociacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl minėto dokumento projekto.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2019 m. spalio 26 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu julius.bucys@kt.gov.lt.