KONKURENCIJOS TARYBA TEIKIA VIEŠAI KONSULTACIJAI DARBO REGLAMENTO PROJEKTĄ

Konkurencijos taryba teikia viešai konsultacijai naujo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (toliau – Reglamento) projektą.

Reglamentas numato Konkurencijos tarybos darbo tvarką ir institucijos atliekamų procedūrų dėl įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą ji vykdo, pažeidimų tyrimo taisykles.

Konsultacijos tikslas – suteikti galimybę teisininkams, viešosioms organizacijoms, įstaigoms,  verslo bendruomenei ar jų asociacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl paskelbto Reglamento projekto.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2017 m. rugsėjo 1 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Reglamento projekto el. p.: sabrina.samsina@kt.gov.ltagne.lukoseviciute@kt.gov.lt.

Konsultacijos pradžia: 2017 m. rugpjūčio 2 d.

Konsultacijos pabaiga: 2017 m. rugsėjo 1 d.