Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA TIRS, AR „LABAS KONTRAKTAS“ REKLAMA NEPAŽEIDŽIA REKLAMOS ĮSTATYMO

2014 03 12

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba š.m. kovo 12 d. nutarė pradėti nagrinėjimo procedūrą (tyrimą) dėl mobiliojo ryšio paslaugos „Labas kontraktas“ reklamų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.

Konkurencijos taryba š.m. vasario  10 d. gavo UAB „TELE2“  pareiškimą dėl UAB „EUROCOM“  mobiliojo ryšio  paslaugos „Labas kontraktas“ reklamų. Pareiškėjo nuomone, paslaugos „Labas kontraktas“ reklamos pažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnyje numatytus lyginamosios reklamos leistinumo kriterijus ir galimai klaidino vartotojus.

Konkurencijos taryba įvertino abiejų įmonių pateiktą informaciją bei argumentus ir įtarusi, kad mobiliojo ryšio paslaugos „Labas kontraktas“ reklamos gali turėti neleidžiamos lyginamosios reklamos požymių, nutarė pradėti tyrimą.

Konkurencijos taryba pradeda tyrimą tuomet, kai kyla pagrįstų įtarimų apie galimą pažeidimą, tačiau tyrimo pradėjimas dar nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja. Tik atlikus tyrimą galima konstatuoti būta ar nebūta pažeidimo.

 Pagal Reklamos įstatymą tyrimai dėl galimai neleidžiamos lyginamosios reklamos arba klaidinančios reklamos turi būti baigti per šešis mėnesius nuo tyrimo pradėjimo dienos. Įstatymas taip pat numato galimybę motyvuotu nutarimu tyrimą pratęsti dar šešiems mėnesiams.

Konkurencijos taryba taip pat primena, kad tyrimo eiga ir sėkmė  labai priklauso nuo įmonių bendradarbiavimo su Konkurencijos taryba.

Šiemet Konkurencijos taryba jau gavo 53 skundus dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. 2013 m. Konkurencijos tarybos ekspertai išnagrinėjo apie 300 pranešimų dėl galimai klaidinančios reklamos ir išsiuntė reklaminės veiklos subjektams 119 įspėjimų, siūlančių pakeisti reklamą arba nutraukti galimai klaidinančios reklamos sklaidą.

Pastaba:

(1) Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad lyginamąja reklama laikoma reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Pagal Reklamos įstatymo 6 straipsnį lyginamoji reklama yra leidžiama, kai laikomasi šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų, be kita ko, reklama neturi klaidinti pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalį bei 5 straipsnį (Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 punktas), reklamoje turi būti lyginamos prekės ar paslaugos, tenkinančios tuos pačius poreikius ar skirtos tiems patiems tikslams (Reklamos įstatymo 6 straipsnio 2 punktas) ir kt.

(2) 2013 m. spalio 8 d. Konkurencijos taryba patvirtino Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gaires (toliau – Reklamos vertinimo gairės arba Gairės). Šiose gairėse pateikiami pagrindiniai reklamos vertinimo kriterijai, kuriais remiantis reklamos davėjai, jos kūrėjai  ir kiti reklaminės veiklos subjektai galės savarankiškai įvertinti, ar jų reklama nėra klaidinanti.  Gairėse yra pateikiama daug pavyzdžių iš  Konkurencijos tarybos ir teismų praktikos, iliustruojančių kokių reklamos formuluočių reikėtų vengti, bei kitos naudingos informacijos, parengtos apibendrinus Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos  vartotojams draudimo įstatymo, Konkurencijos įstatymo bei Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, teismų praktiką ir kitus šaltinius.

(3) Konkurencijos taryba tęsia 2013 m. pradėtų seminarų ciklą ir balandžio 30 d. kviečia įmones ir asociacijas į seminarą „Kūrybiška reklama: ar būtinai klaidinanti“.

Atstovė viešiesiems ryšiams