Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONSTATAVUSI ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ KONKURENCIJOS TARYBA ĮVERTINO ATSAKOMYBĘ LENGVINANČIĄ APLINKYBĘ – BENDROVIŲ PRISIPAŽINIMUS

2008 02 28

Konkurencijos taryba, viešame posėdyje įvertinusi tyrimo išvadas ir išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus, priėmė galutinį nutarimą dėl pieno supirkimo ir perdirbimo veikla užsiimančių ūkio subjektų bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Konkurencijos taryba nutarė, kad ūkio subjektai – Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pieno centras“, UAB „Marijampolės pieno konservai“, UAB „Modest“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Vilkyškių pieninė“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, kuriuo draudžiami visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Nustatyta, kad šios bendrovės keitėsi konfidencialaus pobūdžio informacija apie jų superkamo žalio pieno kiekius, pagaminamų bei parduodamų atskirų pieno produktų kiekius, - tokiais draudžiamais veiksmais Konkurencijos įstatymą pažeidusioms bendrovėms Konkurencijos taryba skyrė baudas. Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ ir bendrovės įpareigotos nutraukti Konkurencijos įstatymo reikalavimus pažeidžiančius veiksmus.

Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą skirtos tokios baudos: AB „Pieno žvaigždės“ – 865 900 Lt, AB „Rokiškio sūris“ – 824 800 Lt , UAB „Marijampolės pieno konservai“ – 256 500 Lt, AB „Vilkyškių pieninė“- 183 800 Lt, AB „Kelmės pieninė“- 76 300 Lt, UAB „Kelmės pieno centras“- 21 700 Lt ir UAB „Modest“ – 7 000 Lt. AB „Žemaitijos pienas“, kuri nėra minimos asociacijos narė ir kuri nedalyvavo keičiantis konfidencialia informacija, atžvilgiu tyrimas nutrauktas.

Tyrimas buvo pradėtas Konkurencijos tarybos iniciatyva ir baigtas per palyginti trumpą laiką, nes tokios didelės apimties tyrimai įprastai trunka apie metus ar ilgiau. Tyrimo metu buvo padaryti ūkio subjektų patikrinimai, peržiūrėti dideli surinktos informacijos kiekiai, įvertinti ir palyginti statistiniai duomenys, atliktas ūkio subjektų atskirų veiksmų ir tarpusavio kontaktų vertinimas, visapusiškai išanalizuota padėtis su pieno pramone susijusiose rinkose, apimančiose skirtingus tiekimo grandinės lygius – tiek žalio pieno supirkimą, tiek įvairių pieno produktų gamybą ir pardavimą.

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas, kurį konstatavo Konkurencijos taryba, yra susijęs su draudžiamais ūkio subjektų veiksmais - keitimusi tarp asociacijos „Pieno centras“ narių tokia informacija, kuri turi įtakos konkurentų elgesiui rinkoje, kurio pasekmėje atsiranda poveikis galutinėms kainoms ir yra apribojama konkurencija.

Tyrimo metu buvo nustatyta faktų ir aplinkybių, įrodančių, kad bendrovės - asociacijos narės tarpusavyje keitėsi konfidencialia informacija, kurios turėjimas galėjo daryti įtaką galutiniams ūkio subjektų sprendimams atitinkamose rinkose. Narystė asociacijoje savaime nesuteikė galimybės gauti konfidencialios ar riboto naudojimo informacijos. Ją galėjo gauti tik tos asociacijos narės, kurios taip pat sutiko atskleisti savo duomenis, pasirašydamos atitinkamus leidimus, kad tokia informacija gali būti naudojama.

Tyrimas atskleidė, kad ūkio subjektai per savo asociaciją sukūrė keitimosi informacija sistemą. Dėl to bendrovės, asociacijos „Pieno centras“ narės, būdamos konkurentėmis atitinkamose žalio pieno supirkimo perdirbimui ir pieno produktų gamybos bei atskirų pieno produktų rinkose, ne tik galėjo žinoti ir stebėti kiekvienos atskiros savo konkurentės, kuri yra minimos asociacijos narė, tiek atitinkamų rinkų dalis, jų pokyčius, tiek ir atlikti atitinkamų rinkų analizes pasiremdamos aktualiais personifikuotais, o ne apibendrintais duomenimis, siekdamos išlaikyti stabilias savo rinkos dalis ir izoliuoti minėtas rinkas nuo potencialių konkurentų atsiradimo.Šios keitimosi informacija sistemos tikslas buvo mainais už konkuruojančioms bendrovėms atskleistą informaciją apie veiklos rodiklius gauti garantiją, kad konkurentės pavieniui nesiims aktyvių konkuravimo veiksmų, t. y. iš esmės tikimasi, kad atitinkamos rinkos dalys bus stabilios.

Vertindama Konkurencijos įstatymo pažeidimo pavojingumą ir atskirų ūkio subjektų įtaką pažeidimo padarymui bei skirdama baudas, Konkurencijos taryba atsižvelgė į kai kurias aplinkybes. Pirma, išaiškintas draudžiamas susitarimas pagal daromą žalą konkurencijai ir vartotojams nėra toks pavojingas kaip klasikiniai karteliai, kai ūkio subjektai susitaria dėl tam tikrų prekių kainų fiksavimo ar prekės rinkos pasidalijimo teritoriniu pagrindu. Be to, Konkurencijos taryba įvertino ir lengvinančias aplinkybes, kurios gerokai palengvina Konkurencijos įstatymo pažeidimo įrodinėjimą. Kai kurios bendrovės - AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Modest“ pripažino tyrimo metu nustatytus faktus, kad per Lietuvos pienininkų asociaciją „Pieno centras“ keitėsi konfidencialia informacija su kitomis asociacijos narėmis apie žaliavinio pieno supirkimo kiekius bei tam tikrų pieno produktų grupių pardavimo apimtis, t.y. ribojo konkurenciją atitinkamoje žalio pieno supirkimo perdirbimui ir pieno produktų gamybos rinkoje Lietuvoje ir pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Atsižvelgta ir į tai, kad bendrovės bendradarbiavo tyrimo metu ir nutraukė daromą pažeidimą.

Atstovė viešiesiems ryšiams