Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

„KS INVESTICIJA“ GAVO LEDIMĄ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

bank-bankbook-banking-1020313.jpg

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „KS Investicija“ įsigyjant 0,0003 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 50,0002 proc.) UAB „VK Investicija“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2018 m. gruodžio 6 d. Suinteresuoti asmenys turėjo teisę pateikti argumentuotą nuomonę dėl šios koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai, tačiau tokių nebuvo sulaukta.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„KS Investicija“ užsiima kontroliuojančių bendrovių veikla, vertybinių popierių ir prekių sudarymo tarpininkavimu, teikia kitas finansines paslaugas. Susiję ūkio subjektai transportuoja krovinius keliais, teikia transporto logistikos, viešojo maitinimo paslaugas, taip pat verčiasi plataus vartojimo prekių platinimu, alkoholinių bei nealkoholinių gėrimų didmenine prekyba, nekilnojamojo turto nuoma ir projektų vystymu, šaldytų produktų gamyba ir prekyba.

Su „VK Investicija“, kuri taip pat užsiima kontroliuojančių įmonių veikla, susijusi bendrovė „Sparta“ gamina ir parduoda kojines bei trikotažinius gaminius.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.