„LIETUVOS ENERGIJA“ GALĖS VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

325.jpg

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją „Lietuvos energijai“ įsigyjant po 100 proc. bendrovių „Vėjo vatas“ ir „Vėjo gūsis“ akcijų ir įgyjant vienvaldę jų kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2018 m. rugsėjo 11 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausančios bendrovės užsiima elektros ir šilumos energijos gamyba ir tiekimu, elektros energijos prekyba ir skirstymu, gamtinių dujų prekyba,  skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros ūkio aptarnavimu ir plėtra.

„Vėjo vatas“ ir „Vėjo gūsis“ gamina elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir vykdo jos didmeninę prekybą Lietuvoje.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.