„SEMITA RECTA“ GALĖS ĮGYTI VIENVALDĘ UAB „ŽEMAITIJOS KELIAI“ KONTROLĘ

Konkurencijos taryba davė leidimą vykdyti koncentraciją UAB „Semita recta“ įsigyjant 99,74 proc. UAB „Žemaitijos keliai“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2018 m. kovo 22 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Bendrovės „Semita recta“ pagrindinė veiklos sritis – antrinių įmonių akcijų valdymas ir konsultacinių verslo paslaugų joms teikimas. Antrinių įmonių veiklos susijusios su eismo saugumo priemonių susisiekimo komunikacijose diegimu: kelių, tiltų ir viadukų atitvarų, kelio ženklų, šviesoforų, pėsčiųjų perėjų, kelių ir gatvių apšvietimo sistemų įrengimu bei priežiūra ir kt.

„Žemaitijos keliai“ užsiima susisiekimo komunikacijų statyba: tiesia kelius, gatves, aerodromų takus, stato ir remontuoja tiltus, viadukus. Bendrovė taip pat  gamina susisiekimo komunikacijų statybai reikalingas medžiagas: asfalto mišinius, bitumo emulsijas ir kt.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Konkurencijos įstatymo pataisoms, apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.