„SU KONKURENCIJA PO LIETUVĄ“ ŠIAULIUOSE: KONKURENCIJA – PAMATINĖ KIEKVIENOS ŠALIES VERTYBĖ

Su konkurencija po Lietuvą.jpg

Vasario 28 d. Šiauliuose vykusiame jau septintajame projekto #SuKonkurencijaPoLietuvą renginyje Konkurencijos tarybos ekspertai su privataus ir viešojo sektoriaus atstovais diskutavo konkurenciją ribojančių susitarimų, viešųjų subjektų veiksmų, klaidinančios reklamos priežiūros temomis.

„Švęsdami Lietuvos šimtmetį, turime kalbėti apie konkurenciją, asmens ūkinės veiklos laisvę bei iniciatyvą kaip vertybes, kuriomis ir prieš šimtą metų, ir dabar yra grindžiama Lietuvos ekonomika“, – seminaro dalyviams kalbėjo Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Renginio metu kalbėta apie svarbiausius Konkurencijos tarybos atliktus tyrimus įmonių susijungimų, kartelinių susitarimų, viešųjų subjektų sprendimų, klaidinančios reklamos priežiūros srityse. Konkurencijos tarybos ekspertai susitiko ir su Šiaulių miesto savivaldybės vadovais bei savivaldybei pavaldžių įmonių atstovais aptarti regione aktualių konkurencijos teisės klausimų šilumos ir transporto sektoriuose.

Konkurencijos tarybos narė Jolanta Ivanauskienė ir Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vedėja Irma Urmonaitė apžvelgė naujausius institucijos išaiškintus konkurenciją ribojančius susitarimus viešuosiuose pirkimuose, priminė perkančiosioms organizacijoms apie tai, kaip atpažinti galimus kartelius ir imtis priemonių, o verslui – kaip nepažeisti konkurencijos taisyklių dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

Pranešimą valstybės pagalbos ir konkurenciją ribojančių viešojo administravimo subjektų veiksmų tema seminaro dalyviams skaitė Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja Agnė Richard. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus specialistė Jūratė Mikelaitytė pristatė Konkurencijos tarybos praktiką klaidinančios reklamos priežiūros srityje ir atkreipė dalyvių dėmesį į tai, kaip reikėtų reklamuoti paslaugas ar prekes, kad reklama būtų teisinga, išsami bei neklaidintų vartotojų.